KURAN

Jasen, enostaven za branje, Slovenski prevod Kurana

1

Al-Fatihah

Odprtje

2

Al-Bakarah

Krava

3

Ali-Imran

Imranova družina

4

An-Nisa’

Ženske

5

Al-Ma’idah

Miza

6

Al-An’am

Žvina

7

Al-A’raf

Višave

8

Al-Anfal

Plen

9

At-Taubah

Kesanje

10

Junus

Junus

11

Hud

Hud

12

Jusuf

Jusuf

13

Ar-Ra’d

Grom

14

Ibrahim

Abraham

15

Al-Hidžr

Kameno mesto

16

An-Nahl

Čebele

17

Al-Isra’

Nočno potovanje

18

Al-Kahf

Votlina

19

Marjam

Marija

20

Ta-Ha

Ta-Ha

21

Al-Anbija’

Glasniki vere

22

Al-Hadž

Romanje

23

Al-Mu’minun

Verniki

24

An-Nur

Svetloba

25

Al-Furkan

Kriterij

26

Aš-Šu’ara’

Pesniki

27

An-Naml

Mravlje

28

Al-Kasas

Pripovedi

29

Al-Ankabut

Pajek

30

Ar-Rum

Rimljani

31

Lukman

Lukman

32

As-Sadždah

Prostracija

33

Al-Ahzab

Združene sile

34

Saba’

Šiba

35

Fatir

Izvornik

36

Ja-Sin

Ja-Sin

37

As-Saffat

Razporejeni v vrstah

38

Sad

Sad

39

Az-Zumar

Skupine

40

Gafir

Bog, ki odpušča

41

Fussilat

Podrobna pojasnitev

42

Aš-Šura

Dogovarjanje