Al-Fatihah

Odprtje

1:1

V imenu Allaha, Najbolj Milostnega, Najbolj Usmiljenega

1:2

Vsa hvala Allahu, Gospodarju vseh svetov.

1:3

Najbolj Milostnemu, Najbolj Usmiljenemu.

1:4

Vladarju Sodnega dne.

1:5

Samo Tebe častimo in samo od Tebe pomoč iščemo.

1:6

Vodi nas na Pravo pot,

1:7

pot tistih, katere si blagoslovil, in ne tistih, ki so zaslužili srd, niti tistih, ki so zablodili.